YASMIN FARM

  • Xóm Hội Hiểu, Xã Cao Ngạn, Thành Phố Thái Nguyên

  • 0853 699 666
  • booking@yasminfarm.vn
Code QR:

Liên hệ

Nếu bạn đang tìm kiếm thêm thông tin, hoặc có thêm bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Hoàn thành mẫu dưới đây và chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn sớm!

0853 699 666 0853 699 666
loading
0853 699 666