Hồ câu

Một phút tĩnh lặng, trầm ngâm bên chiếc cần tre nhưng lại hứa hẹn một bữa trưa đầy cá. Đây chắc chắn là hoạt động được ưa thích nhất tại Yasmin Farm Thái Nguyên

0853 699 666