YASMIN FARM

  • Xóm Hội Hiểu, Xã Cao Ngạn, Thành Phố Thái Nguyên

  • +84 853 699 666
  • booking@yasminfarm.vn
Code QR:

Liên hệ

Nếu bạn đang tìm kiếm thêm thông tin, hoặc có thêm bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Hoàn thành mẫu dưới đây và chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn sớm!

+84 853 699 666 +84 853 699 666
loading
+84 853 699 666